top of page

Aikamme naisia          Women of our time

Photography project by Tanja Marjaana Heikkilä

2009-2023

Aikamme naisia on ainutlaatuinen ja voimaannuttava valokuvausprojekti, joka esittelee naisten yksilöllisyyttä ja monimuotoisuutta. Käyttämällä kuvauspaikkana kohteen omaa kotia jokainen nainen pystyy esittelemään itsensä henkilökohtaisella ja autenttisella tavalla. Tyylivapauden ja avoimen mielen korostaminen luo tuomitsemattoman ja osallistavan ympäristön, jossa jokaista naista juhlitaan sellaisena kuin hän on. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin kaiken ikäisten, ulkonäköjen ja tyylien naisten kauneutta ja vahvuutta sekä tarjota naisille alusta ilmaista itseään ja olla ylpeitä yksilöllisyydestään.

#AikammeNaisia #WomenOfOurTime #FemaleEmpowerment #Individuality #Diversity #WomenInPhotography #Authenticity #NonJudgmental #Inclusive #CelebrateWomen #ExpressYourself #BeProud #PersonalStyle #UniqueBeauty #StrengthOfWomen

The Women of Our Time project is a unique and empowering project that showcases the individuality and diversity of women. By using the subject's own home as the shooting location, each woman is able to present herself in a personal and authentic way. The emphasis on freedom of style and an open mind creates a non-judgmental and inclusive environment, where each woman is celebrated for who she is. The project's goal is to highlight the beauty and strength of women of all ages, looks, and styles, and to provide a platform for women to express themselves and feel proud of their individuality

 

bottom of page